Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

More Viewable output

grep -v "^#" /etc/squid/squid.conf | sed -e '/^$/d'αφαιρεί όλα τα commends και τις κενές γραμμές απο την έξοδο:)

Δεν υπάρχουν σχόλια: