Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

Download from directory listing

Θέλετε για παράδειγμα να κατεβάσετε όλα τα αρχεία που βρήκατε σε αυτό το url: http://doc.tikiwiki.org/styles/mittwoch/

Για να το κάνετε χρησιμοποιήστε την παράμετρο -m του wget!

wget -m http://doc.tikiwiki.org/styles/mittwoch/

Δεν υπάρχουν σχόλια: