Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

Συμπίεση .tar.bz2

Για να συμπιέσετε έναν φάκελο χρησιμοποιήστε την εντολή:

tar -cvjf folder.tar.bz2 /path/to/folderΓια να αποσυμπιέσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο:

tar -xvjf folder.tar.bz2Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε τις παραπάνω εντολές για να κάνετε backup σε κάποιους κρίσιμους φακέλους ανα τακτά χρονικά διαστήματα με το crontab και να τα μεταφέρετε κάπου αλλού με τα scp rsync κλπ...

(πολύ καλό εισαγωγικό για το crontab εδώ: http://www.adminschoice.com/docs/crontab.htm)

Partition editors

Ένας πολύ καλός partition editor που μοιάζει με το partition magic είναι το gparted. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα partition σας σε ένα απλό αλλά χρηστικό περιβάλλον.

Για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών που δεν υπάρχει γραφικό περιβάλλον, δοκιμάστε το: parted.

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Ρυθμίστε την ώρα!

aptitude install ntpdate
/usr/sbin/ntpdate -b -s time-a.nist.gov
/sbin/hwclock --systohc --utc

Ελληνικά και αλλαγή με shift+alt

Ανακεφαλαίωση: Χρήση shift+alt για αλλαγή γλώσσας στο Linux.

1) Απενεργοποιούμε το Kxkb που είναι η default επιλογή του KDE.
2) Ανοίγουμε το /etc/X11/xorg.conf και συμπληρώνουμε την ελληνική καθώς και τον συνδυασμό πλήκτρων για αλλαγή γλώσσας:
Παράθεση:
Option "XkbLayout" "us,gr"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"

απο: http://www.linuxforum.gr/forum/viewtopic.php?f=31&t=207&p=1016&hilit=xorg.conf#p1016

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Asus eee with debian!http://wiki.debian.org/DebianEeePC/HowTo/Install

Μορφοποιόντας την έξοδο

Όταν θέλετε απο την έξοδο ενός προγράμματος/αρχείου να εμφανίσετε στην οθόνη κάποιες συγκεκριμένες γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή grep.
πχ η εντολή

netstat -na | grep ESTABLISHED


θα εμφανίσει όλες τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται εκείνη την στιγμή. Μπορούμε να μορφοποιήσουμε την έξοδο ώστε να δούμε μόνο τις εξωτερικές ip και όχι ολόκληρη την γραμμή με αρκετές περιττές πληροφορίες. Αυτό γίνεται με την χρήση του προγράμματος awk.

Συγκεκριμένα το awk δέχεται μια γραμμή και με την παράμετρο print εμφανίζει την λέξη που θέλουμε.

Για παράδειγμα στην προηγούμενη εντολή η έξοδος είναι:
tcp 0 0 192.168.0.1:42280 207.46.109.47:1863 ESTABLISHED
όπου (Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State)
Άρα η εξωτερική ip που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα μας είναι η 5 λέξη.

Συνεπώς η εντολή

netstat -na | grep ESTABLISHED | awk '{print $5}'


θα εκτυπώσει μόνο το επιθυμητό αποτέλεσμα.


+++

Αν θέλετε να εκτυπώνετε και ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή tee και wc -l με αυτό τον τρόπο:

netstat -na | grep ESTA | awk '{print $5}'|tee tmpfile && wc -l tmpfile


Προσέξτε οτι δημιουργήθηκε και το αρχείο tmpfile.

KDE: Window on top

Για να κάνετε ενα παράθυρο να είναι πάνω απο όλα στο KDE και να μην πηγαίνει πίσω απο κάποιο άλλο όταν χάνει το focus του, απλά κάντε δεξί κλικ στην μπάρα του, επιλέξτε advanced και "Keep above others".

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

Limiting your users use of disk space with quotas

http://www.debian-administration.org/articles/47

Debian Security Guide

http://www.debian.org/doc/manuals/securing-debian-howto/index.en.html

limit proccess cpu ussage

http://cpulimit.sourceforge.net/
/etc/security/limits.conf

Understanding /etc/security/limits.conf file

Each line describes a limit for a user in the form:

Where:

* can be:
o an user name
o a group name, with @group syntax
o the wildcard *, for default entry
o the wildcard %, can be also used with %group syntax, for maxlogin limit
* can have the two values:
o “soft” for enforcing the soft limits
o “hard” for enforcing hard limits
* can be one of the following:
o core - limits the core file size (KB)
* can be one of the following:
o core - limits the core file size (KB)
o data - max data size (KB)
o fsize - maximum filesize (KB)
o memlock - max locked-in-memory address space (KB)
o nofile - max number of open files
o rss - max resident set size (KB)
o stack - max stack size (KB)
o cpu - max CPU time (MIN)
o nproc - max number of processes
o as - address space limit
o maxlogins - max number of logins for this user
o maxsyslogins - max number of logins on the system
o priority - the priority to run user process with
o locks - max number of file locks the user can hold
o sigpending - max number of pending signals
o msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
o nice - max nice priority allowed to raise to
o rtprio - max realtime priority
o chroot - change root to directory (Debian-specific)

Login as the root and open configuration file:
# vi /etc/security/limits.conf
Following will prevent a “fork bomb”:
vivek hard nproc 300
@student hard nproc 50
@faculty soft nproc 100
@pusers hard nproc 200

Above will prevent anyone in the student group from having more than 50 processes, faculty and pusers group limit is set to 100 and 200. Vivek can create only 300 process. Please note that KDE and Gnome desktop system can launch many process.

Save and close the file. Test your new system by dropping a form bomb:
$ :(){ :|:& };:

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

Download from directory listing

Θέλετε για παράδειγμα να κατεβάσετε όλα τα αρχεία που βρήκατε σε αυτό το url: http://doc.tikiwiki.org/styles/mittwoch/

Για να το κάνετε χρησιμοποιήστε την παράμετρο -m του wget!

wget -m http://doc.tikiwiki.org/styles/mittwoch/

Μία εντολή, πολλά τερματικά!

Αρχικά εγκαταστήστε το πρόγραμμα clusterssh και (δεδομένου οτι έχετε για παράδειγμα 3 pc με εγκατεστημένο ssh daemon) πατήστε:

cssh ipone iptwo ipthreeΑυτό ήταν!

Δείτε επίσης εδώ:

http://www.debian-administration.org/articles/551
http://blog.ganneff.de/blog/2007/10/22/clusterssh.html

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008

Power off at shutdown

Πολλά συστήματα αντιμετωπίζουν το εξής πρόβλημα: ο υπολογιστής δεν κλείνει όταν κάνουμε shutdown.

Για να το διορθώσετε αυτό δοκιμάστε το εξής:

vim /boot/grub/menu.lst


και προσθέστε την γραμμή: append="acpi=off apm=power_off"

vim /etc/modules


και προσθέστε την γραμμή: apm power_off=1


Πηγή:
http://playingwithsid.blogspot.com/2008/01/gnudebian-linux-dont-power-off-after.html

Message of the day

Το αρχείο /etc/motd περιέχει το welcome μήνυμα που εμφανίζεται κάθε φορά που κάνετε login. Μπορούμε να επεξεργαστούμε το αρχείο ώστε να του ορίζουμε εμείς τι θέλουμε να εμφανίζεται!

Το αρχείο /etc/motd σε κάθε reboot ανανεώνεται απο το /etc/motd.tail άρα αν αλλάξετε μόνο το /etc/motd στο επόμενο reboot το αρχείο θα χάσει τα δεδομένα του και θα τα ξαναπάρει απο το /etc/motd.tail. Συνεπώς για μόνιμες αλλαγές αλλάζουμε το /etc/motd.tail . (διαβάστε και εδώ:http://www.debian.org/releases/stable/hppa/release-notes/ch-information.en.html#s-motd)

Μια πολύ ωραία ιδέα είναι να εγκαταστήσετε το πακέτο linuxlogo και μετά να κάνετε

cat linux_logo >> /etc/motd.tail


(δώστε προσοχή, το όνομα του πακέτου διαφέρει με την εντολή)

Δοκιμάστε να συνδεθείτε με ssh και πείτε μου τις εντυπώσεις σας:)

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

sux

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου θέλετε να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα σαν root.
Πατάτε λοιπόν su για να γίνετε root και ξεκινάτε το πρόγραμμα (στο παράδειγμα μας θα χρησιμοποιήσουμε εναν απο τους αγαπημένους μου editors, τον geany) όμως εμφανίζεται αυτό το μήνυμα λάθους:

Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Geany: cannot open displayΗ σύνδεση στον Xserver δεν επιτρέπεται!

Η λύση είναι η εξής:
Αντί για την εντολή su, χρησιμοποιήστε την sux η οποία μεταφέρει τα δικαιώματα του χρήστη στον root και έτσι το πρόγραμμα θα τρέξει.

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008

Opnet IT Guru Academic Edition 9.1 on linux!

http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=10530

Πως να ξεκινάτε προγράμματα αυτόματα

Πως να ξεκινάτε προγράμματα αυτόματα:

http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Autostart_Programs
http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-customizing.en.html#s-custombootscripts
http://docs.planetargon.com/Server_Reboots

Πως να κάνετε mount το cdrom/dvdrom

http://linuxfocus.org/English/September1999/article106.html

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008

Δείτε πληροφορίες για το συστημά σας

Κάποιες εντολές για να δείτε πληροφορίες για το συστημά σας!
Πυρήνας(kernel):

uname -a


Διανομή (distribution):

cat /etc/issue


Διάφορες πληροφορίες για τον επεξεργαστή:

cat /dev/cpuinfo

x11vnc: a VNC server for real X displays

Εκτός απο τον nivo του gnome, μου πήρε αρκετό καιρό να καταφέρω να κάνω εναν vnc server να δείχνει την "πραγματική" οθόνη του υπολογιστή αντί να ανοίγει καινούργιο display.

Θα δείτε εδώ πως!

Αρχικά γράφουμε

x11vnc -storepasswd

και δίνουμε τον κωδικό που θέλουμε.
Το πρόγραμμα θα γράψει σε κωδικοποιημένη μορφή τον κωδικό μας στο ~/.vnc/passwd. (~ είναι το home directory του χρήστη που είμαστε (δοκιμάστε: whoami)).

Κατόπιν το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να γράψουμε

x11vnc -bg -forever -rfbport 5900 -usepw -display :0 &

και ο vnc server ξεκίνησε!

Με την παράμετρο -usepw αναγκάζουμε τον server να κάνει χρήση του αρχείου ~/.vnc/passwd που γράψαμε προηγουμένως για να πιστοποιήσει τον χρήστη και με την παράμετρο -display :0 του λέμε να χρησιμοποιήσει το display 0 (τρέχων οθόνη).

Αν μάλιστα πετάξουμε το script:
#!/bin/bash
x11vnc -usepw -display :0
exit 0

σε ένα αρχείο έστω /home/user/.kde/Autostart/vncserver τότε κάθε φορά που ο χρήστης user ξεκινάει το KDE τότε θα τρέχει αυτόματα και ο server!
(δώστε και chmod +x το αρχείο)

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ: http://www.karlrunge.com/x11vnc/http://www.karlrunge.com/x11vnc/

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

Remove apache's default redirection Debian

Remove apache's default redirection
http://localhost/ redirects to http://localhost/apache2-default/

To remove it just edit /etc/apache2/sites-available/default and comment out the following line:
RedirectMatch ^/$ /apache2-default/

Then restart Apache:

/etc/init.d/apache2 reload

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

Transparent Conky in KDE

Transparent Conky in KDE http://briancarper.net/2006/08/05/transparent-conky-in-kde/

For the benefit of any Googlers who are looking for how to do this, and for my own benefit when I forget:

Trying to get Conky to be transparent in KDE would either cause all my icons to disappear, the entire background to turn black, or Conky itself to appear entirely black. "own_window" and "own_window_transparent" and "own_window_type" in any combination didn't matter.

The answer is to go to Control Center -> Desktop -> Behavior and check "Show icons on desktop" and "Allow programs in desktop window". I was struggling for two days trying to figure this out.

EDIT: Strangely, I sometimes have to enable / disable this option in KDE, and then restart Conky, and THEN Conky will be properly transparent. Odd.

Also see http://briancarper.net/2006/08/25/transparent-conky-in-kde-part-2/

ISO to UTF

Δεν παίζουν σωστά οι υπότιτλοι;

iconv --from-code=ISO-8859-1 --to-code=UTF-8 iso.txt > utf.txtκαι ρυθμίστε τον player να εμφανίζει τους υπότιτλους σε utf

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

Squid quick example

squid.conf:

acl LocalLan src 192.168.1.0/24
acl GoodSites dstdomain "/etc/squid3/sites_allowed" #just create the file
acl BadSites dstdomain "/etc/squid3/sites_denied" #just create the file
acl badpath urlpath_regex *porn* #deny example www.porntube.com
acl badURL url_regex *porn* #deny example www.sex.com/porn/

http_access deny BadSites #deny BadSites OR badURL
http_access deny badURL
http_access allow LocalLan GoodSites #allow LocalLan to see GoodSites (AND)
http_access deny all # And finally deny all other access to this proxy


access lists list: http://www.visolve.com/squid/squid24s1/access_controls.php

usefull: http://workaround.org/moin/HowSquidAclsWork

More Viewable output

grep -v "^#" /etc/squid/squid.conf | sed -e '/^$/d'αφαιρεί όλα τα commends και τις κενές γραμμές απο την έξοδο:)