Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

Squid quick example

squid.conf:

acl LocalLan src 192.168.1.0/24
acl GoodSites dstdomain "/etc/squid3/sites_allowed" #just create the file
acl BadSites dstdomain "/etc/squid3/sites_denied" #just create the file
acl badpath urlpath_regex *porn* #deny example www.porntube.com
acl badURL url_regex *porn* #deny example www.sex.com/porn/

http_access deny BadSites #deny BadSites OR badURL
http_access deny badURL
http_access allow LocalLan GoodSites #allow LocalLan to see GoodSites (AND)
http_access deny all # And finally deny all other access to this proxy


access lists list: http://www.visolve.com/squid/squid24s1/access_controls.php

usefull: http://workaround.org/moin/HowSquidAclsWork

Δεν υπάρχουν σχόλια: