Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008

Δείτε πληροφορίες για το συστημά σας

Κάποιες εντολές για να δείτε πληροφορίες για το συστημά σας!
Πυρήνας(kernel):

uname -a


Διανομή (distribution):

cat /etc/issue


Διάφορες πληροφορίες για τον επεξεργαστή:

cat /dev/cpuinfo

Δεν υπάρχουν σχόλια: