Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Ρυθμίστε την ώρα!

aptitude install ntpdate
/usr/sbin/ntpdate -b -s time-a.nist.gov
/sbin/hwclock --systohc --utc

Δεν υπάρχουν σχόλια: