Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008

x11vnc: a VNC server for real X displays

Εκτός απο τον nivo του gnome, μου πήρε αρκετό καιρό να καταφέρω να κάνω εναν vnc server να δείχνει την "πραγματική" οθόνη του υπολογιστή αντί να ανοίγει καινούργιο display.

Θα δείτε εδώ πως!

Αρχικά γράφουμε

x11vnc -storepasswd

και δίνουμε τον κωδικό που θέλουμε.
Το πρόγραμμα θα γράψει σε κωδικοποιημένη μορφή τον κωδικό μας στο ~/.vnc/passwd. (~ είναι το home directory του χρήστη που είμαστε (δοκιμάστε: whoami)).

Κατόπιν το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να γράψουμε

x11vnc -bg -forever -rfbport 5900 -usepw -display :0 &

και ο vnc server ξεκίνησε!

Με την παράμετρο -usepw αναγκάζουμε τον server να κάνει χρήση του αρχείου ~/.vnc/passwd που γράψαμε προηγουμένως για να πιστοποιήσει τον χρήστη και με την παράμετρο -display :0 του λέμε να χρησιμοποιήσει το display 0 (τρέχων οθόνη).

Αν μάλιστα πετάξουμε το script:
#!/bin/bash
x11vnc -usepw -display :0
exit 0

σε ένα αρχείο έστω /home/user/.kde/Autostart/vncserver τότε κάθε φορά που ο χρήστης user ξεκινάει το KDE τότε θα τρέχει αυτόματα και ο server!
(δώστε και chmod +x το αρχείο)

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ: http://www.karlrunge.com/x11vnc/http://www.karlrunge.com/x11vnc/

Δεν υπάρχουν σχόλια: