Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Give me a boostfrom my favorite: http://www.explosm.net/comics/archive/

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Βγήκε η έκδοση 6.5 του Netbeans!

Βγήκε η έκδοση 6.5 του Netbeans!

Κατεβάστε την απο εδώ: http://www.netbeans.org/downloads/

Μερικά features:
* The award-winning NetBeans IDE for Java keeps getting better. New to 6.5: support for Groovy and Grails, built-in support for Hibernate, Eclipse project import, Compile/Deploy on Save, and much more.
* Value Proposition: We continue to build on our award-winning IDE for Java by adding popular new features and improvements. Find out why NetBeans IDE for Java is the right IDE for you- with rich support for ME/SE/EE development and new feature highlights including Groovy and Grails support, built-in support for Hibernate, Eclipse project import/synchronization, Compile/Deploy on Save, and Ajax-enabled JSF CRUD generator.
* Simplify your Python development with the NetBeans IDE for Python- Early Access. This community driven project combines the practical development expertise of Python developers with the experience of IDE development by the NetBeans community.
* Developers can enjoy great editor features such as code completion, semantic highlighting, instant rename, smart indentation, pair matching, and more. The EA release also includes a community developed Python debugger as well as the ability to choose between the Python and Jython runtimes.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

Linux Taking Screenshots

aptitude install ...

ksnapshot for kde

xfce-4-screenshooter-plugin for xfce

gnome-screenshot for gnome


Using the: imagemagick (Τhanks to: Ioannis)
screenshot of the hole screen

import -window root shot.png


screenshot a single window

import shot.png (click on the window)Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Κόλλησε κάτι;

Στις περιπτώσεις που υπάρχει γραφικό περιβάλλον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το xkill για να σκοτώσετε ενα πρόγραμμα. Το τρέχετε και απλά κάνετε click στο παράθυρο της εφαρμογής.

Εαν το γραφικό δεν έχει απόκριση, ctrl + alt + F1 και πατε στο tty1. Εκεί παίζετε με τα top/htop/ps ax και kill/kilall/pkill και σκοτώνετε την προβληματική εφαρμογή. (το htop δίνει την δυνατότητα τερματισμού της διεργασίας πατώντας το F9)

Για να κάνετε restart τον X (που κολλάει συχνά-πυκνά)μπορείτε να πατήσετε Ctrl+Alt-Backspace.

Τέλος σε βαριές περιπτώσεις υπάρχει το:

alt + SysRq +R (παίρνει τον έλεγχο του πληκτρολογίου απο τον Χ)
alt + SysRq +E (στέλνει το σήμα SIGTERM επιτρέποντας στις διεργασίες να τελειώσουν μόνες τους)
alt + SysRq +I (στέλνει το σήμα SIGKILL αναγκάζοντας τις διεργασίες να τερματίσουν αμέσως)
alt + SysRq +S (κάνει synchronize τα δεδομένα στον δίσκο)
alt + SysRq +U (κάνει unmount τους δίσκους)
alt + SysRq +B (κάνει reboot)

Για να τα θυμάστε:
unRaw
tErminate
kIll
Sync
Unmount
reBoot
hint thanks to nickkefi: Να θυμάστε το ανάποδο: BUSIER

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

High resolution Terminal (tty)

To change the resolution of your tty's, just append the words "vga=XXX" to the kernel line of your /boot/grub/menu.lst

colour depth | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
256 (8bit) | 769 771 773 775
32000 (15bit) | 784 787 790 793
65000 (16bit) | 785 788 791 794
16.7 Mill. (24bit) | 786 789 792 795

example:

cat /boot/grub/menu.lst
...
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda1 ro vga=791
initrd /boot/initrd.img-2.6.26-2-686
...If you want to go deeper, search for frame buffer
Thanks to Themis and Michalis

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

My favorite Terminal Network monitoring tools

I would like to introduce some of my favorite network monitoring tools.

I will start with the 'simple as perfect' ifstat.
ifstat is "Report InterFace STATistics"
It lists all the network interfaces and displays the download and upload rates in a continuous stream. It can be scripted quite easily.

Similar to ifstat but with more options is bmon.
bmon is a "Portable bandwidth monitor and rate estimator"
It lists all the network interfaces and displays the current RX and TX rate.
It can show detailed statistics such as the errors, the total bytes the dropped packets etc.
Also it has a graphical statistics option.

Next on my list is iptraf.
iptraf is a "Interactive Colorful IP LAN Monitor"
It has a very nice text based menu and it can display lots of statistics about the interfaces.
It also has a IP traffic monitor showing the tcp and the udp connections.

Another powerful tool is iftop.
iftop can "display bandwidth usage on an interface by host"
and does exactly what is says. It displays the bandwidth usage of every host in a very nice graphical way.
This tool is very useful on a proxy server.

Last but not least, is ngrep and tcpdump.
Those tools are perfect for viewing and graping the network traffic.
They can be used with several filters.

For each one of the programs I described previously, there is a very nice man page you should try to read first before asking anything.

For graphical statistics collection tools, try ntop, munin and cacti. Each one suits different needs.