Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2007

Multisound Debian

Επειδή ο ήχος στο Debian θα σας προβληματίσει με το γεγονός οτι μόνο ένα πρόγραμμα μπορεί να παίζει ήχο, εδώ το fix!

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=32063

 1. We need to install libesd-alsa0 so
  Code:
  sudo apt-get install libesd-alsa0
 2. We need to create /etc/asound.conf, so
  Code:
  sudo gedit /etc/asound.conf
  Insert into it:
  Code:
  pcm.card0 {
  type hw
  card 0
  }

  pcm.!default {
  type plug
  slave.pcm "dmixer"

  }


  pcm.dmixer {
  type dmix
  ipc_key 1025
  slave {
  pcm "hw:0,0"
  period_time 0
  period_size 2048 #1024
  buffer_size 32768 #4096
  #periods 128
  rate 48000 #44100
  }
  bindings {
  0 0
  1 1
  }
  }
 3. We need to change /etc/esound/esd.conf contents so:
  Code:
  sudo mv /etc/esound/esd.conf /etc/esound/esd.conf_backup
  sudo gedit /etc/esound/esd.conf
  Insert into it:
  Code:
  [esd]
  auto_spawn=1
  spawn_options=-terminate -nobeeps -as 2 -d default
  spawn_wait_ms=100
  # default options are used in spawned and non-spawned mode
  default_options=
 4. Now You need to change ubuntu sound server to alsa (you can leave it ESD but better use alsa because it has better sound handling):
  Code:
  gstreamer-properties
  Change both (in the Audio Tab not the Video) from ESD to ALSA so it looks just like the picture:
All that's left now is to restart your computer (after restart you must hear sound) to enable these changes. Also configure XMMS or Beep-media-player (or any player) to use ALSA instead of eSound/ESD. If you hear a strange sound, just change everything back to ESD. If everything worked correctly, now Audacity & Skype will work normally and all the program will play sound using either Alsa or ESD.
Correct beep-media-player configuration:

* If you couldn't play any sounds using ALSA then your /etc/asound.cond & /etc/esound/esd.conf needs some more advanced tweaking (or your sound card just won't support it).

* The codes above are to be done inside a terminal window.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2007

Ελληνικά στο gnome!

Για να προσθέσουμε ελληνικά στο πληκτρολόγιο μας, αρκεί να πάμε:

System -> Preferences -> Keyboard -> Layouts -> Add

και επιλέγουμε Greece.

Μετά πάμε στο Layout options -> Layout switching και επιλέγουμε τα πλήκτρα που θέλουμε να μας αλλάζουν την γλώσσα:)

Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG linux

Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG linux


aptitude install ipw3945-source firmware-ipw3945 ipw3945d module-assistant linux-headers-`uname -r` wifi-radar

module-assistant prepare

m-a a-i ipw3945

modprobe -v ipw3945

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2007

NTFS σε linux!

Το linux μέχρι στιγμής υποστηρίζει μόνο ανάγνωση απο δίσκο NTFS (το σύστημα αρχείων των windows XP).

Για να μπορείτε να διαβάζετε αλλά και να γράφετε σε NTFS θα χρειαστείτε το πρόγραμμα ntfs-3g (http://www.ntfs-3g.org/).

Αν έχετε την έκδοση lenny (testing) του Debian τότε aptitude install ntfs-3g και είσαστε έτοιμοι. Διαφορετικά θα πρέπει να την εγκαταστήσετε απο εδώ: http://www.ntfs-3g.org/ .

Άπαξ και το εγκαταστήσετε κάντε το εξής:
mkdir /mnt/windows
mount -t ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows
Για να γίνει mount ο δίσκος sda1 στο /mnt/windows.

Ο πιο σωστός τρόπος βέβαια για να γίνει αυτό, είναι με μια εγγραφή στο κατάλληλο αρχείο /etc/fstab.

Προσθέστε λοιπόν την γραμμή:
/dev/hda1 /mnt/windows ntfs-3g defaults,force 0 0

σώστε το αρχείο κ κάντε mount -a.

:)

Debian autostart!

Καιρό τώρα έψαχνα έναν ωραίο και κυρίως σωστό τρόπο να κάνω τα προγράμματα που θέλω να ξεκινάνε αυτόματα.

(Στο παράδειγμα θέλω να κάνω το πρόγραμμα conky να ξεκινάει αυτόματα. btw δοκιμάστε το conky, φοβερό!)

Ορίστε:

Φτιάχνουμε ένα αρχείο vim /etc/init.d/conky

που μέσα περιέχει τα εξής:


conky -a bottom_right -d
exit 0


Δίνουμε τα κατάλληλα δικαιώματα:

chmod 755 /etc/init.d/conkyκαι δηλώνουμε το αρχείο με την εντολή:

update-rc.d conky defaultsΤώρα απλά κάθε φορά που θα ξεκινάει ο υπολογιστής το αρχείο θα τρέχει αυτόματα!
Για να ξεκινήσουμε χωρίς επανεκίνηση απλά τρέχουμε /etc/init.d/conky :)

Αν θέλετε το scriptaki να υποστηρίζει start και stop εντολές διαβάστε εδώ:
http://www.debian-administration.org/articles/28

Δίνοντας IP στο σύστημα!

Το gnome καθώς και το kde διαθέτουν gui για να ρυθμίζουμε την ip. Τί γίνεται όμως όταν αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα;
Το αρχείο ρυθμίσεων βρήσκεται στην θέση /etc/network/interfaces
Κάντε το edit με τον αγαπημένο σας text editor.
Το αρχείο (υποθέτοντας οτι έχετε μόνο μια κάρτα δικτύου έστω eth0) θα πρέπει να περιέχει το εξής:
auto lo eth0
iface lo inet loopback

Τώρα αν θέλετε η eth0 να παίρνει ip απο DHCP δίνεται το εξής:
iface eth0 inet dhcp

ή αν θέλετε να ορίσετε εσείς:
iface eth0 inet static
address 192.168.1.24
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

Θα πρέπει επίσης να ορίσετε τον dns server στο αρχείο /etc/resolv.conf
Η σύνταξή του είναι η εξής:
nameserver 192.168.1.1

Τέλος θα πρέπει να κάνετε /etc/init.d/networking restart για να πάρετε τις καινούργιες ip.

Ένας ακόμα τρόπος για να ορίσετε ip είναι με την εντολή ifconfig:

ifconfig eth0 192.168.1.24 netmask 255.255.255.0 broadcast

192.168.1.1

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Envy on Debian Testing

From http://albertomilone.com/wordpress/?p=112

Etch is the only Debian distribution currently supported by Envy, however many users keep asking me how to use Envy on Debian Testing (Lenny) or Unstable (Sid). If you want to try Envy on Debian testing or unstable at your very own risk you can follow these steps:

NOTE: you will have to put the word “sid” instead of “lenny” if you use Debian unstable

type:
sudo nano -w /usr/share/envy/instun/classes.py

go to line 324 so as to see the following line:
elif self.details['osname'] == 'cassandra':#SUPPORT FOR LINUX MINT CASSANDRA
self.details['osname'] = 'feisty'#this will make it act like
feisty

replace ‘cassandra’ with ‘lenny’ and ‘feisty’ with ‘etch’ so as to see something like the following (please, edit the file manually so as not to break Python’s indentation):
elif self.details['osname'] == 'lenny':#SUPPORT FOR LINUX MINT CASSANDRA
self.details['osname'] = 'etch'#this will make it act like feisty

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007

Compiz VS Beryl

Beryl VS Compiz

Εντυπώσεις!
Το Beryl είναι αρκετά πιο βαρύ αλλά προσφέρει αρκετές παραπάνω απίστευτες δυνατότητες απο το Compiz.

Απο την άλλη το Compiz είναι πιο ελαφρύ αλλά θα βασιστείτε στα βασικά.

Αναλυτικά εδώ: http://en.wikipedia.org/wiki/Beryl_%28window_manager%29

Για να δούμε και το Beryl!

Επειδή δεν γίνεται να ησυχάσω τόσο εύκολα, αποφάσισα να (ξανα) δοκιμάσω το Beryl!

Να και ο οδηγός που με βοήθησε:
http://technowizah.com/2007/02/debian-how-to-aiglx-beryl.html

Απο τον οδηγό λοιπόν:

Εγκαταστήστε τους τελευταίους Nvidia drivers (και όχι τους nv που φτιάχνει το Debian, σσ: πιο κάτω γράφω ένα ωραιότατο πρόγραμμα για αυτή τη δουλειά)

Βεβαιονόμαστε οτι το xorg.conf έχει τις παρακάτω ρυθμίσεις:

In Section "Modules", have
Load "dbe"
in first position.

The Section "Devices" needs this line:
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
in last position.

Also, make sure that a Section "Extensions" with this content:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
is present.

NVIDIA users have a few extra requirements.
In Section "Devices", those lines are required:
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "TripleBuffer" "true"

Finally, the Section "Screen" must includes those entries:
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
DefaultDepth 24

Αφαιρούμε το Compiz (αν το έχουμε)
apt-get remove --purge compiz compiz-gtk compiz-core compiz-gnome compiz-plugins

Προσθέτουμε τις γραμμές:
deb http://debian.beryl-project.org etch main
deb-src http://debian.beryl-project.org etch main
στο /etc/apt/sources.list

πατάμε wget http://debian.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add - | apt-get update | sudo apt-get install beryl emerald

γράφουμε beryl-manager, περιμένουμε λίγο να φορτώσει και VOILA!

Για να φορτώνεται αυτόματα το beryl κάθε φορά που ξεκινάει το gnome κάντε το εξής:
Desktop -> Preferences -> Sessions and choose the Startup Programs tab. Simply add an entry for Beryl: beryl-manager

Πρόβλημα με πυρήνα!

Μετά απο τα διάφορα updates έφτασα να έχω 3 διαθέσιμους πυρήνες!

Δοκίμασα με τον τελευταίο (2.6.21-2) αλλά δεν φόρτωνε το gdm!
Στον 2.6.18-5 έπαιξε άψογα οπότε δεν το κοίταξα παραπάνω...

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2007

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ ΤΟ COMPIZ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΛΑΑΑ

Απο τον οδηγό του: http://www.ee.oulu.fi/~sta/howto/xgl-debian.html
εγκατέστησα το XGL και το compiz και ΠΕΘΑΙΝΩ με αυτά που βλέπω:):):)

Συνοπτικά απο τον οδηγό:

Εγκαταστήστε τους τελευταίους Nvidia drivers (και όχι τους nv που φτιάχνει το Debian, σσ: πιο κάτω γράφω ένα ωραιότατο πρόγραμμα για αυτή τη δουλειά)

Γράψτε: aptitude install compiz compiz-gnome compiz-gtk compiz-plugins

Βεβαιωθείτε οτι το xorg.conf μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ΚΑΙ τα εξής:

Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV36 [GeForce ******]"
Driver "nvidia"
Option "RenderAccel" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "backingstore" "true"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection

Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
Option "RENDER" "Enable"
Option "DAMAGE" "Enable"
EndSection

Φτιάξτε το αρχείο $HOME/.gnomerc --- και γράψτε μέσα του τις εξής δύο γραμμές (μία): compiz --replace gconf decoration wobbly fade minimize cube\
rotate zoom scale move resize place switcher &

Δώστε τα κατάλληλα δικαιώματα στο .gnomerc: chmod a+x .gnomerc

Και παρακαλώ όπως επανεκινήσατε τον υπολογιστή σας, ξαπλώσατε αναπαυτικά στην καρέκλα με το mouse στο χέρι και απολαύσατε το θέαμα!

Κάτι γίνεται τώρα!

Μετά απο καινούργια εγκατάσταση Debian 4.0 r0 Etch, αφού το ubuntu κόλλησε κατα την εγκατάσταση, δοκίμασα να εγκαταστήσω Nvidia drivers όπως μου προτάθηκε.

Προτίμησα το πρόγραμμα Envy απο την σελίδα http://www.albertomilone.com/ που εγκαθιστά τους drivers μόνο του Debian & ?buntu (διαλέγοντας σωστή έκδοση απο κάθε πιθανή κάρτα γραφικών και άλλα ωραία μαγικά).

Είναι γραμμένο σε perl και είναι απλά φανταστικό! http://albertomilone.com/ubuntu/nvidia/scripts/envy_0.9.7-0ubuntu8_all.deb


Αντιμετώπισα τα εξής προβλήματα: Έπρεπε να μπώ σαν root user για να παίξει, και φυσικά έπρεπε στα πακέτα να προσθέσω το non-free για να εγκαταστήσει κάποια πακέτα της nvidia.

Κατά τα άλλα όλα πήγαν καλά και οι nvidia drivers παίζουν κανονικά. Το cpu usage φαίνεται να κυμαίνεται σε ανεκτά επίπεδα, θα δείξει η συνέχεια :)

(σσ, έβαλα γερμανικό repository και το vlc παίζει κανονικά! μέγας είσαι...)

Σέρνομαι!

Αγνοώντας κάποια μικροπροβλήματα (δεν μπορώ να βρώ με ΤΙΠΟΤΑ το vlc και έχω αρκετά md5 checksum errors με τα πακέτα) θα ανφερθώ σε κάτι ακόμα πιο περίεργο:

Μετά απο καιρό πρόσεξα οτι σηκώνω απίστευτο cpu usage με το παραμικρό, και λέγοντας παραμικρό εννοώ να κάνω scroll down σε μία σελίδα με οποιονδήποτε browser.

Άνοιξα θέμα για βοήθεια στα παρακάτω sites:
Debian.gr -> http://debian.gr/node/708
Insomnia.gr -> http://www.insomnia.gr/vb3/showthread.php?t=207657

Δοκιμάζω τώρα ubuntu να δούμε αν έφταιγε λάθος εγκατάσταση των Debian. Στο live mode πάντως σερνόταν ακόμα περισσότερο!