Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Ελληνικά και αλλαγή με shift+alt

Ανακεφαλαίωση: Χρήση shift+alt για αλλαγή γλώσσας στο Linux.

1) Απενεργοποιούμε το Kxkb που είναι η default επιλογή του KDE.
2) Ανοίγουμε το /etc/X11/xorg.conf και συμπληρώνουμε την ελληνική καθώς και τον συνδυασμό πλήκτρων για αλλαγή γλώσσας:
Παράθεση:
Option "XkbLayout" "us,gr"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"

απο: http://www.linuxforum.gr/forum/viewtopic.php?f=31&t=207&p=1016&hilit=xorg.conf#p1016

Δεν υπάρχουν σχόλια: