Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Hardware reset DO FIRST

Hardware reset DO FIRST

Αυτό είναι ότι χειρότερο για το linux γιατί τα πάντα τα έχει ανοιχτά
την ώρα που λειτουργεί και το αποτέλεσμα δεν θα είναι να μας προτρέψει
να μπούμε σε “ασφαλή λειτουργία” αλλά θα καταστραφεί.

Ο πυρήνας έχει μια διεργασία η οποία λέγεται sysrq (εξίσου και το κουμπάκι στο πληκτρολόγιο δίπλα από το Scroll Lock) η οποία είναι πιθανόν ενεργοποιημένη εξ' αρχής αλλά αν δεν είναι, την ενεργοποιούμε δίνοντας
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
αφού λοιπόν μας “κόλισε” το σύστημα ή τέλος πάντων αυτό νομίζουμε,
συγχρονίζουμε όλα τα συστήματα αρχείων που είναι προσαρτημένα να γράψουν τα δεδομένα τους που βρίσκονται ανοιχτά σε buffers στους δίσκους πατώντας
Alt+SysRq+S
κατόπιν ξανακάνουμε προσάρτηση (mount) αλλά σε κατάσταση μόνο ανάγνωση (read only) τα συστήματα αρχείων πατώντας
Alt+SysRq+U
και φυσικά κάνουμε επανεκκίνηση το σύστημα πατώντας
Alt+SysRq+B

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2007

/etc/apt/sources.list

deb http://ftp.de.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ testing main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

#for beryl
#deb http://debian.beryl-project.org etch main
#deb-src http://debian.beryl-project.org etch main