Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2007

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ ΤΟ COMPIZ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΛΑΑΑ

Απο τον οδηγό του: http://www.ee.oulu.fi/~sta/howto/xgl-debian.html
εγκατέστησα το XGL και το compiz και ΠΕΘΑΙΝΩ με αυτά που βλέπω:):):)

Συνοπτικά απο τον οδηγό:

Εγκαταστήστε τους τελευταίους Nvidia drivers (και όχι τους nv που φτιάχνει το Debian, σσ: πιο κάτω γράφω ένα ωραιότατο πρόγραμμα για αυτή τη δουλειά)

Γράψτε: aptitude install compiz compiz-gnome compiz-gtk compiz-plugins

Βεβαιωθείτε οτι το xorg.conf μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ΚΑΙ τα εξής:

Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV36 [GeForce ******]"
Driver "nvidia"
Option "RenderAccel" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "backingstore" "true"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection

Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
Option "RENDER" "Enable"
Option "DAMAGE" "Enable"
EndSection

Φτιάξτε το αρχείο $HOME/.gnomerc --- και γράψτε μέσα του τις εξής δύο γραμμές (μία): compiz --replace gconf decoration wobbly fade minimize cube\
rotate zoom scale move resize place switcher &

Δώστε τα κατάλληλα δικαιώματα στο .gnomerc: chmod a+x .gnomerc

Και παρακαλώ όπως επανεκινήσατε τον υπολογιστή σας, ξαπλώσατε αναπαυτικά στην καρέκλα με το mouse στο χέρι και απολαύσατε το θέαμα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: