Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007

Για να δούμε και το Beryl!

Επειδή δεν γίνεται να ησυχάσω τόσο εύκολα, αποφάσισα να (ξανα) δοκιμάσω το Beryl!

Να και ο οδηγός που με βοήθησε:
http://technowizah.com/2007/02/debian-how-to-aiglx-beryl.html

Απο τον οδηγό λοιπόν:

Εγκαταστήστε τους τελευταίους Nvidia drivers (και όχι τους nv που φτιάχνει το Debian, σσ: πιο κάτω γράφω ένα ωραιότατο πρόγραμμα για αυτή τη δουλειά)

Βεβαιονόμαστε οτι το xorg.conf έχει τις παρακάτω ρυθμίσεις:

In Section "Modules", have
Load "dbe"
in first position.

The Section "Devices" needs this line:
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
in last position.

Also, make sure that a Section "Extensions" with this content:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
is present.

NVIDIA users have a few extra requirements.
In Section "Devices", those lines are required:
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "TripleBuffer" "true"

Finally, the Section "Screen" must includes those entries:
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
DefaultDepth 24

Αφαιρούμε το Compiz (αν το έχουμε)
apt-get remove --purge compiz compiz-gtk compiz-core compiz-gnome compiz-plugins

Προσθέτουμε τις γραμμές:
deb http://debian.beryl-project.org etch main
deb-src http://debian.beryl-project.org etch main
στο /etc/apt/sources.list

πατάμε wget http://debian.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add - | apt-get update | sudo apt-get install beryl emerald

γράφουμε beryl-manager, περιμένουμε λίγο να φορτώσει και VOILA!

Για να φορτώνεται αυτόματα το beryl κάθε φορά που ξεκινάει το gnome κάντε το εξής:
Desktop -> Preferences -> Sessions and choose the Startup Programs tab. Simply add an entry for Beryl: beryl-manager

Δεν υπάρχουν σχόλια: