Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2007

Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG linux

Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG linux


aptitude install ipw3945-source firmware-ipw3945 ipw3945d module-assistant linux-headers-`uname -r` wifi-radar

module-assistant prepare

m-a a-i ipw3945

modprobe -v ipw3945

Δεν υπάρχουν σχόλια: