Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2007

Δίνοντας IP στο σύστημα!

Το gnome καθώς και το kde διαθέτουν gui για να ρυθμίζουμε την ip. Τί γίνεται όμως όταν αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα;
Το αρχείο ρυθμίσεων βρήσκεται στην θέση /etc/network/interfaces
Κάντε το edit με τον αγαπημένο σας text editor.
Το αρχείο (υποθέτοντας οτι έχετε μόνο μια κάρτα δικτύου έστω eth0) θα πρέπει να περιέχει το εξής:
auto lo eth0
iface lo inet loopback

Τώρα αν θέλετε η eth0 να παίρνει ip απο DHCP δίνεται το εξής:
iface eth0 inet dhcp

ή αν θέλετε να ορίσετε εσείς:
iface eth0 inet static
address 192.168.1.24
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

Θα πρέπει επίσης να ορίσετε τον dns server στο αρχείο /etc/resolv.conf
Η σύνταξή του είναι η εξής:
nameserver 192.168.1.1

Τέλος θα πρέπει να κάνετε /etc/init.d/networking restart για να πάρετε τις καινούργιες ip.

Ένας ακόμα τρόπος για να ορίσετε ip είναι με την εντολή ifconfig:

ifconfig eth0 192.168.1.24 netmask 255.255.255.0 broadcast

192.168.1.1

Δεν υπάρχουν σχόλια: