Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2007

Multisound Debian

Επειδή ο ήχος στο Debian θα σας προβληματίσει με το γεγονός οτι μόνο ένα πρόγραμμα μπορεί να παίζει ήχο, εδώ το fix!

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=32063

 1. We need to install libesd-alsa0 so
  Code:
  sudo apt-get install libesd-alsa0
 2. We need to create /etc/asound.conf, so
  Code:
  sudo gedit /etc/asound.conf
  Insert into it:
  Code:
  pcm.card0 {
  type hw
  card 0
  }

  pcm.!default {
  type plug
  slave.pcm "dmixer"

  }


  pcm.dmixer {
  type dmix
  ipc_key 1025
  slave {
  pcm "hw:0,0"
  period_time 0
  period_size 2048 #1024
  buffer_size 32768 #4096
  #periods 128
  rate 48000 #44100
  }
  bindings {
  0 0
  1 1
  }
  }
 3. We need to change /etc/esound/esd.conf contents so:
  Code:
  sudo mv /etc/esound/esd.conf /etc/esound/esd.conf_backup
  sudo gedit /etc/esound/esd.conf
  Insert into it:
  Code:
  [esd]
  auto_spawn=1
  spawn_options=-terminate -nobeeps -as 2 -d default
  spawn_wait_ms=100
  # default options are used in spawned and non-spawned mode
  default_options=
 4. Now You need to change ubuntu sound server to alsa (you can leave it ESD but better use alsa because it has better sound handling):
  Code:
  gstreamer-properties
  Change both (in the Audio Tab not the Video) from ESD to ALSA so it looks just like the picture:
All that's left now is to restart your computer (after restart you must hear sound) to enable these changes. Also configure XMMS or Beep-media-player (or any player) to use ALSA instead of eSound/ESD. If you hear a strange sound, just change everything back to ESD. If everything worked correctly, now Audacity & Skype will work normally and all the program will play sound using either Alsa or ESD.
Correct beep-media-player configuration:

* If you couldn't play any sounds using ALSA then your /etc/asound.cond & /etc/esound/esd.conf needs some more advanced tweaking (or your sound card just won't support it).

* The codes above are to be done inside a terminal window.

Δεν υπάρχουν σχόλια: