Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Fedora Hack Fest

Results post from Dimitris Glezos here: http://dimitris.glezos.com/weblog/2008/10/13/f10-el-hackfest-recap/

Photos here:
* http://dimitris.glezos.com/photos/events/f10-el-hackfest/
* http://diegobz.net/2008/10/11/fedora-10-beta-hackfest-greece/

Δεν υπάρχουν σχόλια: