Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

Lazy Linux: 10 essential tricks for admins from IBM

Lazy Linux: 10 essential tricks for admins from IBM

http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-10sysadtips/index.html?ca=drs-

Very very nice...

Check this out too: http://www.ibm.com/developerworks/views/linux/libraryview.jsp?topic_by=All+topics+and+related+products&sort_order=desc&lcl_sort_order=desc&search_by=&search_flag=&type_by=Tutorials&show_abstract=true&sort_by=Date&end_no=100&show_all=false&S_TACT=105AGX03&S_CMP=ART

Δεν υπάρχουν σχόλια: