Κυριακή, 13 Ιουλίου 2008

Change volume with command

Change volume with command

amixer -q set PCM 2- unmute

amixer -q set PCM 2+ unmutealso try: alsamixer and alsamixergui

Δεν υπάρχουν σχόλια: