Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

sshd banner motd

If you want to add a banner or a motd to your sshd, create any file with the text you want to be displayed. ex:

vim /etc/ssh/sshd_banner


then edit /etc/ssh//sshd_config and add the line:

Banner /etc/ssh/sshd_banner

Δεν υπάρχουν σχόλια: