Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Linux remote files as local folder via ssh

If you have ssh access to a pc, you can work with it's files as working on your local files with Konqueror.

Open Konqueror and write:

fish://username@ip_or_hostname

Δεν υπάρχουν σχόλια: