Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Linux always on time


To keep your clock on the right time, you need ntpdate.

Install it and find an ntp server.

Then run it with

ntpdate ntp.exampleserver.comA quick list of greek ntp servers:
ntp.mfa.gr, ntp.grnet.gr, gr.pool.ntp.org (pool of servers)

Δεν υπάρχουν σχόλια: