Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

Make Sun's Java run on Debian Linux

Ένα απο τα πιο συχνά προβλήματα στο Debian είναι η σωστή υποστήριξη της java, και για την ακρίβεια, η υποστήριξη της ΣΩΣΤΗΣ java. (Διαβάστε περισσότερα εδώ: Debian policy for Java)

Το Debian διαθέτει το JRE, το JDK και λοιπά της SUN σαν non-free πακέτα του στυλ sun-java5-*, ενώ προσφέρει διάφορες εναλλακτικές όπως το GCJ (GNU compiler for java) τα οποία όμως δεν παίζουν αρκετά καλά προς το παρόν με αποτέλεσμα πολλά λάθη σαν και αυτά:

Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: [***]
at java.lang.Class.initializeClass(libgcj.so.90)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.swing.GroupLayout not found in gnu.gcj.runtime.SystemClassLoader{urls=[file:./], parent=gnu.gcj.runtime.ExtensionClassLoader{urls=[], parent=null}}

Για να εγκαταστήσετε την σωστή έκδοση της Java, βεβαιωθείτε οτι έχετε στα repositories του apt την επιλογή non-free, εγκαταστήστε όποια πακέτα απο το sun-java5- θέλετε και αφού η εγκατάσταση ολοκληρωθεί πατήστε:

sudo update-alternatives --config java


Διαλέξτε την επιλογή: /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java.

Στο τέλος θα πρέπει να δείτε: Using '/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java' to provide 'java'.

Αυτό ήταν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: