Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

Αντίστοιχα προγράμματα Linux - Windows

Αντίστοιχα προγράμματα Linux - Windows
The table of equivalents / replacements / analogs of Windows software in Linux.

http://www.linuxrsp.ru/win-lin-soft/table-eng.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: