Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2008

Εμφανίστε όλα τα processes και την port στην οποία ακούνε!

lsof -iΕμφανίζει όλα τα processes και την port στην οποία ακούνε!

πχ:

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
sshd 2465 root 3u IPv6 8499 TCP *:ssh (LISTEN)
ntop 3025 ntop 1u IPv6 9456 TCP *:3000 (LISTEN)
inetd 3051 root 5u IPv4 6727666 TCP *:ftp (LISTEN)OR ELSE

netstat -lnp|less

Δεν υπάρχουν σχόλια: