Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Securing ssh PermitRootLogin

Μια πολύ καλή πρακτική ασφαλείας είναι να μην επιτρέπετε στον root να συνδεθεί με ssh στο σύστημά σας.

Για να το κάνετε αυτό επεξεργαστείτε το αρχείο: /etc/ssh/sshd_config
και θέστε το:

PermitRootLogin no


(μπορεί απλά να χρειαστεί να το κάνετε uncomment αφαιρόντας το # μπροστά απο την γραμμή)

Αν θέλετε να πάρετε root μεσω ssh μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή

sudo

Δεν υπάρχουν σχόλια: