Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008

Iceweasel and Java JRE

Για να παίξει Java applets o iceweasel, απλά εγκαταστήστε το πακέτο sun-java6-plugin και τα dependencies του...

aptitude install sun-java6-plugin

Δεν υπάρχουν σχόλια: